Skip to main content

Gruppbild av personal

När man ska göra en gruppbild av personal så finns en hel del olika tillvägagångssätt. Först och främst bör man kolla vad bilden ska användas till, samt ha en dialog med kunden om deras önskemål om hur bilden ska fotograferas. Vid vilket tillfälle, i vilken miljö, osv. Man kan t.ex ställa upp alla anställda utomhus någonstans i företagets närhet. Eller om det är ett företag med anställda på olika geografiska platser så kan man passa på vid en kickoff eller vid en konferens.

Den typen av bilder kan vara ett härligt minne för företaget att föreviga och kanske hänga som en tavla på kontoret.

Enskilda porträtt

Nackdelen är framför allt att den är ganska kortlivad. Då ett företag byter anställda då och då. Bilden blir snabbt inaktuell. Vad händer om någon slutar eller man får en nyanställning? Lösningen på detta är att fotografera enskilda porträtt på varje anställd – som man sedan sätter samman till en stor gruppbild. Denna bild kan man sedan uppdatera med nya personer eller ta bort anställda som slutat. En gruppbild som håller för alltid.

Olika konstelationer

Frilagda bilder är nyckeln. Jag frilägger alla bilder för att man sedan ska kunna lägga in vilken bakgrund man vill. Eller bygga ihop olika grupper av anställda. Kanske, behöver man en bild på ledningsgruppen – enkelt fixat.

Leave a Reply